Specijalistička pedijatrijska ordinacija
Dino Kramer, dr. med., spec. pedijatrije,
Dugo Selo, D. Domjanića 12A
Specijalistička pedijatrijska ordinacija Dino Kramer, dr. med. spec. pedijatrije, Dugo Selo, Dragutina Domjanića 12A
 
vazna obavijest
 
E mail adresa ordinacije (pedijatrija-dugo-selo@domzdravlja-zgz.hr) je u kvaru .
Adresa se sada mijenja i dosadašnja adresa se više neće koristiti.
Molimo sve poruke slati na novu adresu: pedijatrija.kramer@gmail.com.
 

Kontakt / lokacija

 
Specijalistička pedijatrijska ordinacija Dino Kramer, dr. med., spec. pedijatrije
Dugo Selo, Dragutina Domjanića 12A (Dom zdravlja Dugo Selo)

Telefon: 01/2785 – 504
e-mail: pedijatrija.kramer@gmail.com   

 

 

Specijalistička pedijatrijska ordinacija Dino Kramer, dr. med., spec. pedijatrije, Dugo Selo, D. Domjanića 12A © 2020