Specijalistička pedijatrijska ordinacija
Dino Kramer, dr. med., spec. pedijatrije,
Dugo Selo, D. Domjanića 12A
Specijalistička pedijatrijska ordinacija Dino Kramer, dr. med. spec. pedijatrije, Dugo Selo, Dragutina Domjanića 12A

O nama

 
Dragi roditelji,
pedijatrijska ordinacija dr. Dine Kramera u Dugom Selu djeluje od 2010. godine.
Dugo Selo pripada među gradove u Republici Hrvatskoj ( nažalost rijetke) u kojima se rađa više djece nego što odraslih umire – ima pozitivan prirodni priraštaj.
To naš grad čini vedrim, veselim, nasmijanim gradom, gradom punom djece u parkovima, igralištima…
Jednako tako, pedijatrijske ambulante u Dugom Selu spadaju među najveće po broju pacijenata u našoj zemlji.
Zbog toga je potrebno što bolje organizirati rad u ambulanti i disciplinirano pratiti način organizacije ambulante. Pridržavanje reda doprinosi većoj učinkovitosti medicinske sestre i liječnika te skraćuje vrijeme čekanja pacijenata i štiti zdravu djecu da se ne zaraze i razbole od bolesne djece.
Naravno, hitni slučajevi su uvijek iznimka i dolaze u ambulantu bez obzira o kojem se trenutno terminu pregleda u ambulanti radi.
 
Radno vrijeme:
Neparni datumi ujutro
7,00 – 14,30
Dnevni odmor:
10,30 – 11,00
Parni datumi poslijepodne
13,30 – 21,00
Dnevni odmor:
16,00 – 16,30
Subota: prema posebnom rasporedu
 
Telefon: 01/2785 – 524
e-mail: pedijatrija.kramer@gmail.com
 
Sistematski pregledi i cijepljenja:
u jutarnjoj smjeni
7,00 – 8,30
u popodnevnoj smjeni
13,30 – 15,00
 
Bolesna djeca (primanje knjižica, odnosno naručivanje):
u jutarnjoj smjeni
8,30 – 12,30
u popodnevnoj smjeni
15,00 – 19,00
 
Rad u svakoj pedijatrijskoj ambulanti pa tako i našoj, podijeljen je na rad sa zdravom djecom ( uključuje sistematske preglede i cijepljenja) i rad s bolesnom djecom.
Zbog nedostatka fizičkog prostora koji bi razdvajao zdravu od bolesne djece ( posebne čekaonice i ordinacije za zdravu i bolesnu djecu), vremenski smo odvojili rad s ovim skupinama djece.
Radi zaštite zdravlja zdrave djece ( osobito novorođenčadi i male dojenčadi) molimo vas da se najstrože pridržavate ovog rasporeda.
 

Specijalistička pedijatrijska ordinacija Dino Kramer, dr. med., spec. pedijatrije, Dugo Selo, D. Domjanića 12A © 2020